Style UI.X 2 cho XenForo2

Discussion in 'Xenforo Template' started by tinhoc2020, Jan 31, 2020.

Lượt xem: 43

  1. Phương pháp đã được thử và đúng như của style tiền nhiệm trên XenForo 1, UI.X tiếp tục đẩy ranh giới của thiết kế thông minh. Với cơ sở trong Material Design Google, framework được hỗ trợ bởi một nhóm thành thạo trong phần mềm XenForo làm cho UI.X
    [​IMG]

     

Share This Page