Home / Tiểu học -THCS / Tiểu học

Tiểu học

Đáp án Module 8 – Tiểu học năm 2023

goi-y-dap-an-module-8

Đáp án Module 8.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường tiểu học/THCS/THPT bao gồm gợi ý trả lời các câu hỏi tự luận và đáp án câu hỏi trắc nghiệm mà giáo viên phải …

Read More »

Đáp án Module 8 Tiểu học

goi-y-dap-an-module-8

1. Chọn đáp án đúng nhất Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện khái niệm “Phối hợp các lực lượng giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là quá trình Nhà …

Read More »

Đáp án Trắc nghiệm Module 7 Tiểu học

dap-an-module-7

Đáp án 25 câu trắc nghiệm cuối khóa tập huấn Mô đun 7 1. Chọn đáp án đúng nhất Để xây dựng trường học an toàn, nhà trường tiểu học cần chuẩn bị các điều kiện sau: Đảm bảo yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị …

Read More »

Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS

1. Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9 Nội dung 1 Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 1 Module 9 môn Toán 1. Chọn đáp án đúng nhất “Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện bằng cách thực hiện quá trình giáo dục trên môi …

Read More »

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Tiểu học – Tất cả các môn Phần 2

module 4- tieu hoc

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Tiểu học – Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội, Tin học, Khoa học, Công nghệ, Lịch sử – Địa lý, GDTC, Âm nhạc, Mĩ thuật modul 4….. gồm những câu hỏi trắc nghiệm …

Read More »

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Tiểu học – Tất cả các môn Phần 1

module 4- tieu hoc

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Tiểu học – Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội, Tin học, Khoa học, Công nghệ, Lịch sử – Địa lý, GDTC, Âm nhạc, Mĩ thuật modul 4….. gồm những câu hỏi trắc nghiệm …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng Myquiz và Quiz

Trang chu myquiz

Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm …

Read More »

Hướng dẫn phụ huynh đăng ký tài khoản VssID cho con chưa có CMND/CCCD

đăng ký tài khoản VssID

Hướng dẫn đăng ký VssID cho trẻ em chưa có CMND/CCCD Trước hết, cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ cần có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trên ứng dụng VssID (xem hướng dẫn đăng ký VssID ở đây), sau đó mới đăng ký tài khoản …

Read More »