Home / Tiểu học -THCS / THCS (page 5)

THCS

Hướng dẫn nhận xét học sinh THCS, THPT theo Thông tư 26 năm 2022

Ke hoach ho tro dong nghiep

Nhận xét dựa vào điểm trung bình môn Tin học Điểm trung bình Nhận xét 0.0 – 3.4 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn, còn thụ động, chưa tự giác trong học tập và hoạt động nhóm, cần tăng cường luyện tập kỹ năng thực hành. 3.5 – 4.9 …

Read More »

Đáp án Module 9 THCS tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS

Đáp án Module 9 THCS tất cả các môn là tài liệu mô đun 9 mà thầy cô cần phải hoàn thành sau khi tập huấn Mô đun 9 xong. Câu hỏi ôn tập module 9 1. Chọn đáp án đúng nhất Khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018 …

Read More »

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học module 5

Ke hoach ho tro dong nghiep

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học module 5 là mẫu giáo viên phải lập và nộp lên hệ thống khi tham gia tập huấn module 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt …

Read More »

Báo cáo phân tích trường hợp thực tiễn tư vấn hỗ trợ học sinh THCS module 5

Ke hoach ho tro dong nghiep

Báo cáo phân tích trường hợp thực tiễn tư vấn hỗ trợ học sinh THCS module 5 là mẫu giáo viên phải lập và nộp lên hệ thống khi tham gia tập huấn module 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học. …

Read More »

Đáp án tự luận module 5 THCS

Ke hoach ho tro dong nghiep

Đáp án tự luận module 5 THCS gồm những câu hỏi tự luận, câu hỏi sau khi xem video giáo viên phải hoàn thành khi học tập module 5. Đáp án mô đun 5 Trung học cơ sở: Tư vấn và hỗ trợ học sinh THCS là tài liệu tham …

Read More »

Đáp án trắc nghiệm module 9 THCS

Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS

-Đáp án trắc nghiệm module 9 THCS (30 câu) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất. – Đáp án trắc nghiệm mô …

Read More »

Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS

Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS

1. Chọn đáp án đúng nhất Mục tiêu của môn Toán trong chương trình GDPT 2018 giúp phát triển các năng lực Toán học gồm: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử …

Read More »

Đáp án module 5 Ngữ văn THCS

dap-an-module-5-ngu-van-thcs

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 5 môn Ngữ văn THCS Đáp án module 5 Ngữ văn THCS gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 5

Read More »

Đáp án Module 5 THCS tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm Module 5 THCS

Đáp án Module 5 THCS (Ngữ Văn , Toán , KHTN, Hóa , Lịch sử, Sinh , Mĩ thuật, Vật Lý , GDTC Đáp án trắc nghiệm cuối khóa Module 5 chương trình tổng thể THCS Đáp án trắc nghiệm Mô đun 5 THCS Câu 1: Chọn đáp án đúng …

Read More »