Home / Tiểu học -THCS

Tiểu học -THCS

Sách giáo khoa lớp 8 Chân trời sáng tạo 2023-2024

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Sách giáo khoa lớp 8 Chân trời sáng tạo – tinhoc chia sẻ đến bạn đọc nội dung chi tiết sách giáo khoa Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo, sách Khoa học tự nhiên lớp 8 Chân trời sáng tạo, sách giáo khoa Toán 8 Chân trời sáng tạo… …

Read More »

Bộ sách CD – CTST – KNTT – Tin 8

sach-tin-hoc-lop-8-canh-dieu

thegioimuaban24h.com xin giới thiệu bộ SGK môn Tin học lớp 8 năm 2023 – 2024 bộ sách Chân trời sáng tạo, bộ cánh Diều , Kết nối trí thức

Read More »

1500 câu hỏi trắc nghiệm KHTN 6 Sinh học

Khoa-Học-Tự-Nhiên-6-SGK-Kết-nối-tri-thức-với-cuộc-sống

Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách KHTN 6 kết nối tri thức. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi …

Read More »

Đề thi Tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Cánh Diều

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu-310x165

A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) * Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các câu hỏi từ câu 1 đến hết câu 14 (mỗi câu đúng 0,5 điểm) Câu 1: Để tìm kiếm từ “Học tập” trong …

Read More »

Sách giáo viên Tin học 6 Cánh diều

Bo-sach-giao-vien-tin-hoc-lop-6-canh-dieu

Sách giáo viên Tin học 6 Cánh diều PDF Sách giáo khoa Tin học 6 bộ Cánh Diều được biên soạn theo cách tiếp cận phát triển năng lực trong Chương trình môn Tin học 2018 với nhiều đối mới căn bản. Do vậy, Tin học 6 – sách giáo …

Read More »

Tin học 8 Cánh diều – CTST – KNTT

sach-tin-hoc-lop-8-canh-dieu

thegioimuaban24h.com trân trọng giới thiệu đến quý Thầy/Cô và bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Tin học lớp 8 Cánh diều 1.Giới thiệu về sách giáo khoa Tin học lớp 8 PDF Cánh diều Về tác giả: – Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên) …

Read More »

Đáp án trắc nghiệm Module 8 – THCS năm 2023

goi-y-dap-an-module-8

Đáp án Module 8.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường tiểu học/THCS/THPT bao gồm gợi ý trả lời các câu hỏi tự luận và đáp án câu hỏi trắc nghiệm mà giáo viên phải …

Read More »

Đáp án Module 8 – Tiểu học năm 2023

goi-y-dap-an-module-8

Đáp án Module 8.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường tiểu học/THCS/THPT bao gồm gợi ý trả lời các câu hỏi tự luận và đáp án câu hỏi trắc nghiệm mà giáo viên phải …

Read More »