Home / TAI LIEU / Âm nhạc

Âm nhạc

Âm Nhạc 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

– Sách giáo khoa m nhạc 8 – Bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn m nhạc năm 2018 với các nội dung chính: Hát, Nhạc cụ, Đọc nhạc, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc và Nghe nhạc. …

Read More »