Home / HĐTN / GDTC8

GDTC8

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo KHBD  Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo – Nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong công tác soạn giáo án bài giảng môn Thể dục theo chương trình giáo dục phổ thông …

Read More »

SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo

GDTC8_CTST

SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo –Sách Giáo dục thể chất 8 được tổ chức biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách kế thừa và phát huy các giá trị đã đạt được ở lớp 6 …

Read More »