Download Các Phần Mềm Link Trực Tiếp Từ Microsoft

Discussion in 'Winxp' started by ThanhTinh, Mar 9, 2011.

Lượt xem: 1,186

 1. ThanhTinh

  ThanhTinh Staff Member

  Download Các Phần Mềm Link Trực Tiếp Từ Microsoft

  Windows XP Professional with SP1a (Single User) ISO Image
  Windows XP Professional with SP2 (Single User) ISO Image
  Windows XP Professional with SP3 (Single User) ISO Image
  Windows XP Service Pack 3 (x86) - CD (English)
  XNA Creators Club Online Academic Subscription
  XNA Game Studio 3.0
  XNA Game Studio 3.1 - (English)
  DownloadHướng Dẫn:

  Nếu máy các bạn có cài IDM thì click chuột phải chọn download With IDM để download File có đuôi là SDC
  Sau khi download File đuôi SDC về các bạn dùng unpackspd để chuyển đổi sang file ISOChú ý:
  - Đây là phần mềm chạy trong môi trường DOS.
  - Phải copy file.sdc vào cùng thư mục với nó.
  - cú pháp:
  - Unpackspd [file.sdc] [thư mục đích]
  Nếu như bạn download chỉ có 1 file duy nhất thì ta dùng lệnh
  unpacksdc Tenfile.SDC Vị_Trí_Lưu_File
  vd: unpacksdc en_sql_server_2008_enterprise_x86_x64_ia64_dvd.iso .sdc D:\Soft
  Giả sử ta download đĩa Vista gồm 2 part
  Đổi tên file đầu tiên EN_Windows_Vista_with_SP1_x86_DVD.01.sdc
  thành 1.sdc

  và file thứ hai
  EN_Windows_Vista_with_SP1_x86_DVD.02 .sdc
  thành 2.sdc

  Mở Run --> CMD
  gõ lệnh sau:
  copy /b 1.sdc+2.sdc 3.sdc để gom 2 file lại thành 1 file 3.sdc
  - Trong Fodel đã tạo file unpacksdc.bat để tự chạy nó. Các bạn sau khi down file.sdc về thì copy vào thư mục unpacksdc rồi chạy unpacksdc.bat là ok. Trong file.bat mình có dùng lệnh đổi tên files.sdc thành 1.sdc. unpacksdc.exe không hiểu quá 8 ký tự và các ký tự đặc biệt.
  Corver sang ISO
  Trong CMD gõ lệnh sau:
  unpacksdc 3.sdc C:\
  Và vào ỗ đĩa C ta sẽ thấy file iso vừa tạo. 3.iso
   

Share This Page