Cách cài Ubuntu song song với Windows bằng USB

Discussion in 'Mac OS và Hệ điều hành khác' started by tinhoc2020, Apr 6, 2018.

Lượt xem: 665

 1. 1. Hướng dẫn cài song song Ubuntu trên Windows
  Trước khi cài Ubuntu, bạn cần chuẩn bị USB dung lượng 2GB trở lên và cắm vào máy tính. Sau đó tải fie .ISO cài đặt Ubuntu theo link dưới đây.
  Tải tiếp phần mềm Universal USB Installer theo link dưới đây.
  Trong quá trình cài đặt hãy tắt toàn bộ các chương trình diệt virus trên máy tính.
  Bước 1:
  Đầu tiên bạn hãy khởi động phần mềm USB Installer trên máy tính, nhấn vào nút I Agree để đồng ý các điều khoản cài đặt.

  [​IMG]

  Bước 2:
  Trong giao diện mới hiện ra, phần Step 1 chọn Ubuntu, Step 2 nhấn vào Browse để tìm tới thư mục chứa file .iso cài Ubuntu đã tải về trước đó. Step 3 chọn tên USB đang sử dụng, tích chọn vào Web will format...
  Nhấn tiếp vào nút Create để phần mềm tiến hành boot USB.
  [​IMG]

  Bước 3:
  Khi quá trình Boot USB hoàn thành nhấn Close để đóng giao diện phần mềm USB Installer.

  [​IMG]

  Bước 4:
  Tiếp đến chúng ta tiến hành phân vùng Ubuntu trên máy tính. Click chuột phải vào My Computer hoặc This PC rồi chọn Manage.
  [​IMG]
  Chuyển sang giao diện mới click vào mục Disk Management để hiển thị danh sách các ổ đĩa cũng như những thông tin của ổ đĩa. Tại đây tìm ổ đĩa còn trống để cài Ubuntu khoảng 15GB nhé.

  [​IMG]

  Click chuột phải vào ổ đĩa chọn rồi nhấn Shrink Volume… để tạo phân vùng trống dùng để cài Ubuntu.

  [​IMG]

  Bước 5:
  Xuất hiện giao diện mới. Tại phần Enter the amount of space to Shrink in MB, nhập dung lượng phân vùng cài Ubuntu. Dung lượng khoảng 20GB là ổn. Còn nếu ổ đĩa còn thừa nhiều dung lượng thì bạn chọn nhiều lên càng tốt. Nhấn vào Shrink.

  [​IMG]

  Kết quả phân vùng ổ đĩa sẽ được phân vùng trống với dụng lượng đã nhập.

  [​IMG]

  Bước 6:
  Cắm USB đã boot vào máy tính rồi nhấn các phím tắt truy cập Boot Options. Các phím tắt sẽ tùy theo từng hãng khác nhau. Bạn đọc tham khảo các phím tắt truy cập vào giao diện BIOS dưới đây.
  Trong giao diện chọn thiết bị boot nhấn USB Storage Device để chọn thiết bị USB.

  [​IMG]

  Xuất hiện giao diện mới chọn Install Ubuntu để cài đặt Ubuntu trên Windows.

  [​IMG]

  Bước 7:

  Lụa chọn ngôn ngữ rồi nhấn tiếp Contiune.

  [​IMG]

  Ở giao diện mới này, người dùng sẽ có tùy chọn Download updates while installing để cập nhật Ubuntu trong quá trình cài đặt này và Install this third-party software cài thêm phần mêm bên thứ 3. Nhấn chọn vào tùy chọn 2 và nhấn Continue để tiếp tục.

  [​IMG]

  Bước 8:

  Trong giao diện Installation type, người dùng sẽ có tùy chọn Install Ubuntu alongside windows 8 để cài Windows nhưng không tách biệt, hoặc Replace Windows 8 with Ubuntu để thay thế hoàn toàn Windows 8, xóa toàn bộ những dữ liệu trên Windows.

  Để cài song song và tách biệt hoàn toàn với Windows thì nhấn chọn vào Something else và nhấn Continue.

  [​IMG]

  Bước 9:
  Ở giao diện tiếp theo sẽ thấy phân vùng trống ổ đĩa mà người dùng đã tạo trước đó, nhấn vào phân vùng rồi nhấn vào dấu cộng.
  [​IMG]

  Bước 10:
  Xuất hiện giao diện Create partition để tạo phân vùng Swap cho Ubuntu hỗ trợ RAM. Để có thể sử dụng thì bạn nên chọn dung lượng phân vùng Swap gấp đôi dung lượng RAM.

  Phần Type for the New partition bạn chọn Logical, phần Localtion for the new partition bạn chọn Beginning of this space và phần Use as chọn Swap area sau đó nhấn OK.

  [​IMG]

  Bước 11:

  Kết quả sẽ có dược phân vùng swap mới tạo, nhấn chọn vào phân vùng trống và nhấn tiếp vào dấu cộng.

  [​IMG]

  Cũng xuất hiện giao diện phân cùng. Mục Size giữ nguyên, phần Type for the new partition chọn Primary, phần Location for the new partition chọn Beginning of this space, phần Use as chọn Ext4 journaling File sytem và phần Mount point chọn / sau đó click OK.

  [​IMG]

  Bước 12:

  Phân vùng mới vừa tạo có Type là ext4, click vào đó rồi chọn Install now.
  [​IMG]
  Bước 13:
  Nhấn chọn vào địa điểm vị trí hiện tại rồi nhấn vào Continue để tiếp tục.
  [​IMG]

  Bước 14:
  Chọn ngôn ngữ bàn phím là tiếng Anh và cũng nhấn Continue để tiếp tục.
  [​IMG]

  Bước 15:
  Nhập các thông tin cá nhân cơ bản được yêu cầu ở giao diện mới này và nhấn Continue.
  [​IMG]

  Bước 16:

  Quá trình cài đặt Ubuntu sẽ tự động diễn ra. Khi quá trình này hoàn thành người dùng sẽ nhận được thông báo khởi động lại máy tính. Nhấn Restart now để khởi động lại.

  [​IMG]

  Lưu ý, khi cài đặt xong và mỗi lần khởi động lại máy tính thì mặc định Ubuntu sẽ hiển thị lên trước. Để vào Windows thì nhanh chóng chọn Windows 8 (loader) hoặc nhưng hệ điều hành Windows khác.

  [​IMG]

  2. Cách chạy Windows trước Ubuntu
  Theo mặc định Ubuntu sẽ được khởi động trước tiên so với Windows. Nếu muốn ưu tiên chạy Windows trước thì bạn cần phải tiến hành thêm một số bước.

  Bước 1:
  Trước hết tải phần mềm EasyBCD theo link dưới đây và tiến hành cài đặt trên máy tính. Đây là phần mềm sẽ thiết lập và chỉnh sửa các trình đơn khởi động vào Windows, Mac và Linux.
  Bước 2:

  Trong giao diện phần mềm nhấn vào mục BCD Deployment, chúng ta sẽ thấy có 2 tùy chọn. Nếu là Windows XP thì chọn Install the Windows XP bootloader to the MBR, từ Windows 7 trở lên thì tích chọn vào Install the Windows Vista/7 bootloader to the MBR, rồi click vào Write MBR.

  [​IMG]

  Bước 3:

  Nhấp tiếp vào Add New Entry rồi nhìn sang bên phải phần Linux/BSD, mục Type chọn GRUB 2, Name nhập Ubuntu để dễ nhận biết, Drive chọn phân vùng chính của Ubuntu với nhận biết là chữ Linux.

  Nhấn nút Add Entry bên dưới.

  [​IMG]

  Bước 4:

  Nhấn tiếp vào Edit Boot Menu sẽ thấy danh sách hệ điều hành hiện có trên máy tính. Để khởi động Windows trước thì tích chọn vào Yes.

  Phần TimeOut Options có 3 tùy chọn gồm:

  • Wait for user selection: hiển thị danh sách các hệ điều hành lúc khởi động để chọn.
  • Coutn down from: hiển thị danh sách các hệ điều hành để chọn trong thời gian số giây nhập vào. Nếu quá thời gian máy tinhs sẽ tự khởi động vào hệ điều hành nhấn Yes bên trên.
  • Skip the boot menu: máy tính sẽ khởi động trực tiếp vào hệ điều hành mặc định.
  Cuối cùng nhấn Save Settings để lưu lại thay đổi.

  [​IMG]
   
  Last edited: Apr 6, 2018

Share This Page