Thiết kế giảng dạy hướng dẫn chi tiết cách sử dụng 6 mô hình tạo ra các bài giảng thu hút

Thiết kế giảng dạy hướng dẫn chi tiết cách sử dụng 6 mô hình tạo ra các bài giảng thu hút

Thiết kế giảng dạy là quá trình thiết kế chương trình giảng dạy có hệ thống và có cấu trúc để đạt được mục tiêu quan trong nhất là Cải thiện năng lực của người học.

Read More »

SÁNG TẠO PHIM, ẢNH TRONG DẠY HỌC CÙNG COPILOT

Sang tao phim , anh

SÁNG TẠO PHIM, ẢNH TRONG DẠY HỌC CÙNG COPILOT Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, mang đến nhiều tiềm năng để cải thiện trải nghiệm  

Read More »

Không cần đăng ký tài khoản ChatGPT 3.5 cho phép sử dụng trực tiếp

ChatGPT cho phép sử dụng trực tiếp, không cần đăng ký tài khoản

– ChatGPT đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu vào đầu năm 2023, khi thể hiện khả năng nhận diện ngôn ngữ cực kỳ tốt và đưa ra những câu trả lời ấn tượng, cho thấy tầm hiểu biết rộng về rất nhiều lĩnh vực.

Read More »